Uručeno 12 ugovora vrijednih 86,2 milijuna EUR iz NPOO-a 2021.-2026.

U četvrtak, 3. kolovoza 2023., u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, uručeno je 12 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u području vodnog gospodarsva, unutar Poziva Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda te Poziva Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa, a u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. 

“Situacija pri ulasku Republike Hrvatske u EU u smislu vodno-komunalne infrastrukture nije bila zadovoljavajuća. Imali smo porpilično nisku priključenost na sustav javne odvodnje. Upravo su članstvo u EU i izdašni EU fondovi omogućili izražen napredak posljednjih godina u smislu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture”, izjavio je ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer Mario Šiljeg. Ravnatelj Šiljeg naglasio je kako su aktivnosti posljednjih godina usmjerene ka ostvarenju triju ciljeva, a to su ublažavanje posljedica klimatskih promjena kroz izgradnju zaštitnih građevina, zaštita okoliša kroz nove uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te podizanje standarda hrvatskih građana modernom vodnom infrastrukturom.             

Saznajte više…