10. međunarodna konferencija VODA ZA SVE

Uoči Svjetskog dana voda, od 20. do 22. ožujka 2024. godine održana je 10. međunarodna konferencija VODA ZA SVE. Jubilarna konferencija je održana na neprocjenjivom krškom i vodnom fenomenu – Plitvičkim jezerima, jednom od prvih svjetskih baština UNESCO-a. Konferencija se pokazala izrazito uspješnom i zanimljivom te je pružila uvid u dragocjenost vodnog bogatstva kroz različita stručna polja i djelatnosti. Unatoč razlikama u pristupu i metodologiji, sva izlaganja dijelila su zajednički cilj – isticanje važnosti vodnih resursa te potrebu za njihovom zaštitom.

Raznovrstan i zanimljiv program započeo je uvodnim panelom na kojemu su sudjelovali: Elizabeta Kos, pomoćnica ministra u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike RH, ujedno i predsjednica Upravnog vijeća Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, Goran Bukovac, gradonačelnik grada Otočca, Andrijana Brozinčević u ime ravnatelja Nacionalnog parka Plitvičkih jezera te Ivana Petričević, direktorica kvalitete Jamnice plus. Ovi uvaženi stručnjaci međusobno su se izvrsno nadopunjavali u temi zajedničkog cilja očuvanja vode, od redukcije upotrebe vode u industriji, zakonodavnog okvira zaštite do regionalnih vodnih vrednota Ličko-senjske županije.

Institut za vode Josip Juraj Strossmayer aktivno  je sudjelovao na konferenciji. Ravnatelj, izv. prof. dr. sc. Mario Šiljeg, kao jedan od prvih izlagača, predstavio je stručnu i znanstvenu dimenziju Instituta s izraženim naglaskom na praćenje i održavanje kakvoće vode, kao neizostavnom metodom zaštite vodenih ekosustava. Usmenim priopćenjima pridružili su se dr. sc. Igor Stanković s predavanjem o važnosti i raznolikosti bentoskih algi na sedrenim barijerama u NP Plitvička jezera, Nikola Hanžek s temom o ulozi fitoplanktona u ocjeni ekološkog stanja jezera, dok je Marina Šumanović održala postersko priopćenje na kojem je prikazala ulogu supstrata u raznolikosti makroskopskih benstoskih beskralješnjaka u tekućicama.

Cijeli program, osim što je bio zanimljiv i poučan, odlično je nadopunjen s nastupom KUD-a „Izvor“ Rakovica, izložbom keramičkih unikatnih predmeta lokalnih umjetnika, završnom večerom te izletom pod stručnim vodstvom u Nacionalni park Plitvička jezera.