Josip Juraj Strossmayer

... ne ima preče zadaće i dužnosti do one, da se zdravom vodom opskrbi.

2. Europska GREEN konferencija
Institut za vode

Djelatnosti Instituta

1

Monitoring

Monitoring površinskih i podzemnih voda te prijelaznih i priobalnih voda

2

Strateško planiranje

Strateško planiranje za upravljanje vodama

3

Priprema

Priprema alata za reformu sektora vodnih usluga

4

Edukacijska uloga

Izobrazba u području upravljanja vodama

5

Vještačenja

Vještačenja u području upravljanja vodama

6

Stručna potpora

Stručna potpora donositeljima političkih odluka