Danas se obilježava Dan Dunava

Na ovaj se datum od 2004. godine u svim gradovima i mjestima uz Dunav pod okriljem Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav – ICPDR organiziraju promotivne i edukativne aktivnosti čiji je cilj skretanje pozornosti stanovnika dunavskog sliva na značaj rijeka te poticanje njihove zaštite i održivog korištenja za buduće generacije.

Rijeka Dunav je, nakon Volge, druga najduža (2,857 km) i vodom najbogatija rijeka u Europi te najduža rijeka u Europskoj uniji. Dunav izvire u Schwarzvaldu, šumovitom planinskom kraju na jugozapadu Njemačke i teče dalje prema istoku te na obali Crnoga mora tvori deltu u Rumunjskoj i Ukrajini.

Danas, kada cijela Europa intenzivno i predano radi na realizaciji Europskog zelenog plana, koji ima za cilj spriječiti onečišćenje voda na izvoru, očuvati vode i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu jer klimatske promjene snažno utječu na njih, potaknuti primjenu digitalizacije vezano za monitoring stanja voda te praćenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu u cilju racionalizacije njezine potrošnje, Dan Dunava je još jedna prigoda za međunarodni dijalog o tome što svatko od nas može učiniti za očuvanje našeg vodenog blaga.