EUSAIR – Konferencija o mikroplastici

U sklopu hrvatskog predsjedanja Strategijom Europske unije za Jadransko-jonsku regiju, u Zagrebu je 29. studenog 2023. održana konferencija o onečišćenju voda i mora plastikom i mikroplastikom. Osim hrvatskih, konferenciji su prisustvovali stručnjaci iz Crne Gore, Italije, Slovenije, Europske Agencije za okoliš, te predstavnici više ministarstva, institucija za zaštitu okoliša, oceanografiju i ribarstvo, poljoprivredu i znanstvenih institucija.

Globalni problem onečišćenja plastikom i mikroplastikom prezentiran je kroz izuzetno zanimljive prezentacije koje su dale presjek problematike onečišćenja sagledane kroz prizmu regulatornog okvira i pratećih aktivnosti na razini Europske unije te kroz stručne prikaze pristupa analizama problematike mikroplastike u integriranom upravljanju okolišem i vodnim resursima.

Ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Elizabeta Kos je detaljno prikazala postojeći zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj te prateće radnje koje su u tijeku vezano uz upravljanje zaštitom mora i morskog okoliša od morskog otpada.

Ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, Mario Šiljeg prezentirao je aktivnosti Instituta u dijelu provođenja sustavnog praćenja mikroplastike u vodnom okolišu. Detaljno je prikazao zahtjevnost monitoringa mikroplastike sagledavajući kompleksnost i raznolikost sastava plastike i mikroplastike u okolišu, pojavnost različitih oblika i različitih površinskih karakteristika plastike, biotičke i abiotičke faktore koji utječu na razgradnju plastike kao i izvore unosa plastike u okoliš. Naglasio je da je za uspješan monitoring neophodno razumjeti prisutnost i zastupljenost plastike, procijeniti učinak na okoliš, rano detektirati trendove te uz procjenu rizika doprinijeti razvoju kvalitetnog upravljanja vodama.

Na panel diskusiji je sudjelovala i dr. sc. Draženka Stipaničev voditeljica Glavnog laboratorija za vode u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer. Raspravom se problematika mikroplastike u okolišu sagledavala iz perspektive utjecaja pritisaka ovih onečišćivala na bioraznolikost, akumuliranja plastike u hranidbenom lancu, štetnih utjecaja na morska staništa i vrste. Naglašen je i potencijal ribarstva i aktivnosti ronilačkih klubova u smanjenju količine morskog otpada te je dan prikaz rezultata dosadašnjih ekotoksikoloških i toksikoloških studija provedenih na različitim humanim tkivima i krvi.

Okupljanjem velikog broja različitih dionika i sagledavanjem problematike globalnog sveprisutnog problema plastike i mikroplastike u našem okolišu, ova je konferencija uz izuzetnu posjećenost važan korak u interinstitucionalnom i interdisciplinarnom pristupu pronalaženja rješenja za brojne izazove koji se nalaze pred zemljama mediteranskog okruženja.