Hrvati i Slovenci zajedno s djecom iz Ukrajine, Hrvatske i Slovenije čistili Jadransko podmorje

Održana je velika ekološka akcija čišćenja podmorja „Čišćenje bez granica – IX. Međunarodna dječja ronilačka eko patrola“ u kampu Veli Jože Savudrija u kojoj je sudjelovalo više od 80 ronioca iz Hrvatske i Slovenije te više od 50 djece iz Ukrajine, Gline, Zagreba i Slovenije, a akciji su s priključili i gosti, ukrajinski veterani u sklopu programa resocijalizacije koji se provodi u kampu Veli Jože.

„Jadransko more kao zatvoren ekosustav izuzetno je podložno zagađenju, primarno s kopna od kuda dolazi 80% onečišćenja. Plastika i mikroplastika je pri tome vrlo štetna jer značajno utječe na biološku raznolikost Jadrana kojeg čini preko 7000 različitih vrsta, od kojih je značajan udio endema. Tu je još uz pojavu većeg broja invazivnih vrsta i zakiseljenja mora i problem eutrofikacije izazvan masivnim turizmom i ispuštanjem hranjivih tvari kroz otpadne vode i ispiranje poljoprivrednih površina. Zato je izuzetno važno senzibilizirati najmlađe uzraste o potrebi čuvanja mora od onečišćenja kroz ovakve i slične akcije kako bismo svi skupa očuvali ovaj izuzetno vrijedan ali osjetljiv resurs istaknuo je Mario Šiljeg, ravnatelj Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer“.