Konferencija o gubicima vode

Danas je u Zagrebu održana konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati Programa tehničke potpore „Potpora smanjenju gubitka vode u okviru reforme vodnog sektora u Republici Hrvatskoj“ u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Svjetske banke, Glavne uprave Europske komisije za potporu strukturnim reformama i Hrvatskih voda na kojoj su prisustvovali  Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja, Jehan Arulpragasam, direktor Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj, Natalie Berger, ravnateljica Glavne uprave Europske komisije za potporu strukturnim reformama, Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Mario Šiljeg, ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda te javni isporučitelji vodnih usluga, domaći i međunarodni stručnjaci.

Konferencija je ponudila platformu za predstavljanje rezultata i razgovor o važnosti aktivnosti za smanjenje gubitka vode za sveukupni vodni sektor u Hrvatskoj i rizike uslijed klimatskih promjena, a svi prisutni su imali priliku čuti nešto o međunarodnim iskustvima i primjerima dobre prakse u sličnim procesima modernizacije ovog sektora.

Tom prigodom ministar Filipović istaknuo je kako je uz hranu i energiju, voda ključan preduvjet za život na nekom prostoru, a klimatske promjene koje se događaju dodatno naglašavaju važnost očuvanja vodnih resursa. „Republika Hrvatska bogata je čistom vodom za ljudsku potrošnju i to pred nas stavlja odgovornost da s posebnom pažnjom brinemo o vodi i kvalitetno upravljamo sustavima za crpljenje i distribuciju vode. Ovim projektom idemo u smjeru da unaprijedimo sustave distribucije vode i značajno smanjimo gubitke“ – naglasio je Filipović.

Metodologija za smanjenje gubitaka u vodoopskrbi počiva na podizanju znanja javnih isporučitelja vodnih usluga o vlastitim sustavima vodoopskrbe, korisnicima sustava te na podizanju znanja o problematici gubitaka u vodoopskrbi provođenjem edukacije zaposlenika što smo i čuli u današnjim prezentacijama spomenuo je ravnatelji Instituta za vode g. Šiljeg te naglasio da osim provedbe monitoringa površinskih i podzemnih voda te prijelaznih i priobalnih voda, Institut za vode Josip Juraj Strossmayer ima i edukacijsku ulogu.

„Institut za vode temeljem čl. 7., st. 2. Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga nadležan je za donošenje i provedbu nastavnog plana trajnog stručnog osposobljavanja za djelatnike javnih isporučitelja vodnih usluga te uređivanje sustava bodovanja i izdavanje potvrda o završenom osposobljavanju“, naglasio je Šiljeg.

Podsjetimo, kao dio reforme u sektoru vodnih usluga, Vlada Republike Hrvatske pokrenula je važne aktivnosti kako bi se smanjili gubici vode u sustavu javne vodoopskrbe i unaprijedili kapaciteti čime će se poboljšati operativna učinkovitost i financijska održivost hrvatskog sustava javne vodoopskrbe te unaprijediti sigurnost i otpornost sektora vodnih usluga u cijeloj zemlji.