NAP-ovi u sektorima poljoprivrede i akvakulture

U Ateni je 24. i 25. listopada 2023. godine održan Sastanak o izradi preliminarnih elemenata novih NAP-ova.

U Ateni je 24. i 25. listopada 2023. godine održan Sastanak o izradi preliminarnih elemenata novih NAP-ova (Nacionalnih akcijskih planova) i dijeljenju najboljih praksi pri primjeni Vodiča za procjenu pritisaka uzrokovanih onečišćenjem iz sektora poljoprivrede i akvakulture.

Sastanak je održan u organizaciji UNEP MAP MED POL (Program UN-a za okoliš i Mediteranski akcijski plan) odnosno programa Barcelonske konvencije koji je sufinanciran kroz ENI instrument – EU Projekt „Voda i okolišna podrška južnom susjedstvu“. Osnovni ciljevi sastanka su bili postizanje dogovora o pripremi NAP-ova za razdoblje 2025.-2035. kao i postizanje dogovora o najboljim praksama procjene pritisaka, na morski okoliš i obalno područje, uzrokovanih onečišćenjem iz sektora poljoprivrede i akvakulture.

Obzirom na sadržaj mjera predloženih već usvojenim regionalnim planovima, izrađenim u okviru provedbe obaveza iz LBS Protokola, kao i sadržaj nacrta regionalnih planova čija je izrada u tijeku (njih šest), na Sastanku su sudjelovali predstavnici RH čija ekspertiza obuhvaća primarno provedbu politika zaštite voda kao sastavnice okoliša.

Voditelj hrvatske delegacije na sastanku bio je izv. prof. dr. Mario Šiljeg, ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, koji je na poziv organizatora imao izlaganje na temu hrvatskih iskustava pri izradi i provedbi akcijskih programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem.

Glavni rezultat sastanka je pregled napretka u primjeni postojećih NAP-ova (2015.-2025.) kao i poticanje ugovornih stranaka BC na jačanje napora pri primjeni NAP-ova s ciljem njihove implementacije u nacionalne resorne politike.

Podsjetimo, 21 mediteranska država i Europska unija postupno su izgradili jedinstveno sveobuhvatan institucionalni, pravni i provedbeni okvir koji integrira bitne građevne blokove za održivost na Mediteranu.

“ Mediteran vas treba. Ako prisloniš školjku na uho, čut ćeš kako zove .”