Protokol o vodi i zdravlju

U organizaciji Gospodarske komisije UN-a za Europu (UNECE), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Europskog Protokola o vodi i zdravlju, u Ženevi je 13. i 14. studenog 2023. godine održan Strateški okrugli stol o povećanju otpornosti prema klimatskim promjenama u sektoru vodoopskrbe i odvodnje.

Hrvatsku delegaciju koju su činili predstavnici Hrvatskih voda te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kao predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja predvodio je Mario Šiljeg, ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer.

U svom izlaganju Šiljeg je naglasio kako je sektor vodnih usluga u Hrvatskoj vrlo ranjiv na klimatske promjene. U Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu vodno gospodarstvo u cjelini je prepoznato kao jedan od ključnih sektora za koji je potrebno provesti mjere prilagodbe odnosno steći otpornost na iste kako bi neizbježne posljedice klimatskih promjena bile što manje posebice za sektor vodnih usluga koji je povezan sa stanjem voda i vodnog okoliša. Pritom je posebno istaknuo količinsko i kemijsko stanje voda koje se koriste za javnu vodoopskrbu, odnosno koje su recipijenti pročišćenih komunalnih otpadnih voda.

U završnoj interaktivnoj raspravi o potrebama vezanim uz klimatske promjene i mogućoj ulozi Protokola, Šiljeg je nominirao tri prijedloga unaprjeđenja koja mogu značajno pridonijeti ostvarenju ciljeva Protokola.

Prvi je jačanje prekogranične suradnje posebno u smislu promoviranja zajedničke prijave infrastrukturnih projekata uz povoljnije uvjete financiranja istih.

Drugi cilj je osnaživanje procesa procjene rizika od klimatskih promjena i prilagodbe vodnih sustava, naročito kroz unaprjeđenje sustava monitoringa ekološkog i kemijskog stanja voda.

Kao treći cilj istaknuo je potrebu pokretanja novih pregovora sa Republikom Slovenijom o zajedničkom rješavanju problematike smanjenog donosa riječnog nanosa koji utječe na produbljivanje korita rijeke Save te posljedično smanjenja razine podzemnih voda u zagrebačkom vodonosniku.