Uoči obilježavanja 20. Međunarodnog dana Dunava

Svake godine 29. lipnja 14 zemalja regije Dunavskog bazena zajedno slave suživot ljudi i okoliša jednog od najvećih europskih riječnih sustava i obilježavaju ga kao Međunarodni Dan Dunava.

Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (eng. International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR), inicirala je obilježavanje Dana Dunava na desetu obljetnicu potpisivanja Konvencije o suradnji na zaštiti i održivom upravljanju rijekom Dunav na Ministarskom sastanku održanom 29. lipnja 2004. godine u Beču. Od tada se 29. lipnja u dunavskom slivu obilježava kao Dan Dunava.

To je dan kada slavimo Dunav i njegove pritoke, koji igraju ključnu ulogu u životima ljudi osiguravajući vodu, hranu, energiju, rekreaciju i sredstva za život.

Ove godine obilježava se i 30. obljetnica potpisivanja Konvencije i 20. obljetnica Dana Dunava.

Tijekom 20 godina, Dan Dunava postao je najveći svjetski međunarodni riječni festival s velikim festivalima na riječnim obalama i javnim skupovima, kao i edukativnim događanjima, napučujući obale rijeka događajima i aktivnostima od Schwarzwalda do Crnog mora kako bi proslavili kulturnu raznolikost Dunava.

Svaka država unutar slivnog područja Dunava provodi monitoring kakvoće voda, uključujući i Republiku Hrvatsku. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer na samom Dunavu provodi monitoring na četiri mjerne postaje (Batina, Aljmaš, Borovo, Ilok) te zajedno s Hrvatskim vodama sudjeluje u radu ICPDR-a i zaštiti čitavog slivnog područja. Većina pokazatelja ukazuju na dobro stanje Dunava, no čak niti oni koji odstupaju nisu zabrinjavajući jer se iznimno puno truda ulaže u očuvanje okoliša i kakvoće vode u Dunavu i njegovim najvećim pritokama.