Upravno vijeće – tijelo upravljanja

Elizabeta Kos – predsjednica

Romana Domijan  – zamjenica predsjednice 

izv.prof.dr.sc. Mihovil Anđelinović– član

izv.prof.dr.sc. Rebeka Danijela Vlahov Golomejić – članica

Antonija Žižić Nakić – članica – predstavnica radnika