Završna konferencija “Hrvatska ispod valova”

U petak 13. listopada 2023. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je organiziralo završnu konferenciju “Hrvatska ispod valova” povodom projekta “Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom”. Konferencija je održana u Nacionalnom parku Brijuni, a na njoj su bili brojni stručnjaci iz hrvatskih znanstvenih i stručnih institucija te brojni gosti.

Konferenciji je nazočio i ministar gospodarstva i održivog razvoja izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, koji je iskazao zadovoljstvo zbog realizacije projekta i ostvarivanja preduvjeta za sustavan pristup održivog korištenja i očuvanja Jadrana te provedbu optimalnih mjera očuvanja u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Istaknuo je kako će se nastaviti s ovim istraživanjem s ciljem stvaranja karte morskih staništa za cijeli Jadran pod hrvatskom jurisdikcijom.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su istaknuli kako su za realizaciju projekta osigurana bespovratna sredstva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u iznosu 10,1 milijun eura te nacionalna sredstva Fonda u iznosu od 676 tisuća eura.

Kako i samo ime projekta kaže, provedeno je kartiranje morskih staništa, a glavni ishod je bio izrada cjelovite karte za 51% površine obalnih i pridnenih morskih staništa u hrvatskom teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu. Nova karta je izrađena u mjerilima od 1:5 000 do 1:50 000 u obalnom moru, dok je isključivom gospodarskom pojasu u mjerilu od 1:25 000 do 1:50 000. To je veliko povećanje rezolucije i kvalitete u odnosu na prethodnu kartu, koja je bila izrađena u mjerilu od samo 1:100 000 i s vrlo malo terenskih podataka.

Kao zadnja tema Završne konferencije održana je panel rasprava “O Jadranu za prirodu i ljude”. Na njoj su sudjelovali dr. sc. Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Bojan Lindarić, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj, dr. sc. Izidora Marković Vukadin iz Instituta za turizam, dr. sc. Nedo Vrgoč iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo te dr. sc. Igor Stanković iz Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Na panelu je zaključeno kako je ova karta jedan od ključnih preduvjeta za dobro upravljanje vodama Jadranskog mora s raznih aspekata, uključujući gospodarsvo, zaštitu prirode i upravljanja vodama. Pregled morskih staništa izvrsna je podloga za još bolje provođenje monitoringa kakvoće vodama. Pregled morskih staništa izvrsna je podloga za još bolje provođenje monitoringa kakvoće voda koji trenutno obuhvaća 77 mjernih postaja prijelaznih i 123 mjerne postaje priobalnih voda, na ukupno 112. vodnih tijela.