Utjecaj insekticida na vodeni okoliš

Obilne oborine tijekom svibnja i srpnja ove godine prouzročile su više poplava u Republici Hrvatskoj. Nakon povlačenja rijeka u korita, na određenim područjima, zaostale su vode stajačice. Takve vode su uz iznadprosječne temperature bile idealne za razvoj velikog broja novih generacija komaraca. Za razvoj odraslog komarca iz larve, u prosijeku je potrebno tjedan dana. Komarci, osim što su neugodni nametnici, mogu biti i prenosioci opasnih bolesti kao što su malarija, denga i Chikungunya groznica, te zika virusa i virusa Zapadnog Nila. Zbog sve izraženijih klimatskih promjena te, inače tropske bolesti postaju realnost i u našim područjima. U Republici Hrvatskoj je 2010 godine dokazana zaraza dengue virusom, a bolest uzorkovana virusom Zapadnog Nila potvrđena je 2012 godine, te se od tada svake godine redovno pojavljuje.

Zbog zaštite zdravlja pučanstva te sprečavanja epidemije po potrebi se provodi  tretiranje odraslih komaraca različitim insekticidima koji su propisno registrirani i dozvoljeni za upotrebu. Najčešće korišteni su permetrin i cypermetrin (npr. Amplat i Cytrol).

Cipermetrin je insekticid koji pripada skupini sintetskih piretroidnih insekticida. Oni su vrlo učinkoviti i u širokoj su upotrebi u komunalnoj higijeni, poljoprivredi, šumarstvu i kućanstvima. Nalaze se u brojnim pripravcima protiv komaraca i drugih insekata, šamponima za kućne ljubimce i pripravcima protiv nametnika na sobnom i vrtnom bilju. Međutim, cipermetrin osim učinkovitosti karakterizira i širok spektar djelovanja, što znači da je štetan i za, između ostalog i korisne kukce kao npr. pčele. Također, toksičan je za plankton i ribe.

U Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer od 2022. godine, u sklopu redovnog monitoringa, prati se prisutnost cipermetrina  u površinskim vodama u Hrvatskoj. Svaki mjesec se uzorkuje i analizira vise od 130 lokacija. Maksimalno dopuštena koncentracija za cipermetrin u površinskim vodama je izrazito niska i iznosi 8×10-5 µg/l. Tijekom lipnja, početkom srpnja i sredinom kolovoza 2023, nakon tretiranja komaraca, detektirane su povećane koncentracije cipermetrina u površinskim vodama na širem tretiranom području. U prvoj polovici 2023. godine, kao i u rujnu te listopadu 2023. nije utvrđena prisutnost cipermetrina u ispitivanim uzorcima sa istih lokacija. Navedeni rezultati jasno upozoravaju na utjecaj čovjeka  na vodeni okoliš, te potrebu usklađivanja interesa ljudi s zaštitom prirode. Tretiranje ličinki komaraca biološkim sredstvima te ispuštanje sterilnih komaraca svakako je prihvatljivije za okoliš od tretiranja insekticidima. Na svakom je ponaosob doprinijeti smanjenju broja komaraca na način da se iz okoliša uklone potencijalna mjesta za legla komaraca kao npr. posude s vodom, automobilske gume i slični predmeti gdje se zadržava voda.

insekti_institut-za-vode-josip-juraj-strossmayer