Direkcija
Adresa: Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
Kontakt tel.: + 385 1 206 62 18
E-pošta: institut@institutjjs.hr
Glavni laboratorij za vode
Adresa: Savska ulica 100 b, 10373 Hrušćica
Tel.: +385 1 2410 501
Faks: +385 1 2410 509
Služba za ispitivanje voda u Šibeniku
Adresa: Uvala Škar bb, Šibenik
Tel.: +385 22 354 613
Faks: +385 22 354 155