Status

  • Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“ javna je ustanova.
  • Osnivač instituta je Republika Hrvatska.
  • Osnivačka prava u Institutu, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.
  • Naziv Instituta na engleskom jeziku je: Josip Juraj Strossmayer Water Institute.
  • Skraćeni naziv Instituta je: IZV-JJS.
  • Sjedište Instituta je u Zagrebu.
  • Sredstva za financiranje poslovanja instituta za vode osiguravaju se iz financijskog plana Hrvatskih voda, na teret prihoda iz vodnih naknada u skladu s uredbom o osnivanju Instituta.
  • Institut može ostvarivati i druge prihode u skladu sa svojim statutom.