Dana 25. svibnja 2018. stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679. (GDPR)

Uredba je obvezujuća i izravno je primjenjiva na sve organizacije koje koriste odnosno obrađuju osobne podatke u poslovne svrhe.

Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679. (GDPR)

Zahtjev za pravo na pristup ispitanika

PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

1. Opće informacije

Ova Pravila zaštite privatnosti (u nastavku: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

2. Način i svrhe obrade osobnih podataka

Člankom 6. stavak 2. točka c. Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 propisano je da se obrada osobnih podataka smatra zakonitom ukoliko je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

KONTAKTIRANJE

Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Nakon odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati.

3. Primatelji osobnih podataka

Institut će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnopravnog tijela.

Po potrebi osobni podaci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore u izvršavanju javnih ovlasti uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

4. Zaštita osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u izvršavanju poslova i zadataka iz njihove nadležnosti. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

5. Vaša prava

U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

pravo na pristup podacima koji se odnose na vas,
ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni,
brisanje osobnih podataka,
ograničenje obrade osobnih podataka, npr. kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost.

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji zaštitu osobnih podataka na kontakt :

Selska 136, HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Institut za vode Josip Juraj Strossmayer
Ulica grada Vukovara 220
HR – 10 000 Zagreb

zastita.podataka@institutjjs.hr

U slučaju promjena ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.