Obilježen Svjetski meteorološki dan

Obilježavanje Svjetskog meteorološkog dana i Svjetskog dana voda u organizaciji Državnog hidrometeorološkog zavoda održano je u srijedu 20.3.2024. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu pod geslom “Predani klimatskoj akciji”.

Klimatske promjene već imaju stvarne i mjerljive učinke na naš način života, utječu na našu sigurnost, gospodarstvo, okoliš te vodne resurse. Kvalitetna vremenska i klimatska predviđanja i sustavi ranog upozoravanja doprinose pravodobnoj reakciji žurnih službi čime pomažu smanjiti štete i ograničiti utjecaj ekstremnih vremenskih prilika.

Pružanjem pravodobne, točne i prilagođene meteorološke, hidrološke i klimatske informacije DHMZ daje podršku žurnim službama, građanima i gospodarskom sektoru. Kako bi ta podrška bila još kvalitetnija, u pripremi je projekt kojim će se izgraditi suvremeni sustav praćenja klimatskih promjena i njihovih posljedica. Kroz projekt će se osnažiti računalni kapaciteti, izgraditi informacijski sustavi za još brže slanje upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave te objediniti sve službe, djelatnosti i laboratorije DHMZ-a u jednoj, novoj funkcionalnoj zgradi.

Projekt se priprema u partnerstvu s Institutom za vode Josip Juraj Strossmayer, koji je posvećen praćenju i unaprjeđenju kvalitete vodnih resursa. Prilagodba klimatskim promjenama podrazumijeva pripremu za njihove posljedice, a jedan od načina je i edukacija. U sklopu projekta, jedna od aktivnosti Instituta za vode će biti organizacija niza predavanja kojima će se ključni zaposlenici javnih isporučitelja vodnih usluga educirati o načinima jačanja otpornosti na klimatske promjene učinkovitijom upotrebom vodnih resursa kroz smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, učinkovitom i racionalnom upravljanju tehnološkim postupcima pročišćavanja otpadnih voda te zbrinjavanja nastalog mulja te o primjeni rješenja temeljenih na prirodi (tzv. Nature-based Solutions – NbS). Kroz projekt će se također razviti informacijski sustav nužan za provedbu svih aktivnosti Instituta za vode propisanih Uredbom o osnivanju Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer (NN 143/21). Između ostalog, te aktivnosti uključuju obradu svih prikupljenih podataka u svrhu izrade stručno-tehničkih i znanstvenih analiza s ciljem podrške nadležnim tijelima u odlučivanju o aktivnostima potrebnim za prilagodbu klimatskim promjenama, te mjerama smanjenja šteta uzrokovanih klimatskim promjenama. Projektom će se također jačati kapaciteti Instituta za vode za praćenje eutrofikacije i saliniteta, te mikroplastike u vodama.

Za kraj, jedna od ključnih poruka izvješća WMO-a o stanju globalne klime je „Cijena klimatske neaktivnosti veća je od cijene klimatske akcije“.

Link na prilog u dnevniku:

https://vijesti.hrt.hr/hrvatska/transformacija-hrvatske-u-klimatski-neutralno-drustvo-11424173 

Link na DHMZ:

https://meteo.hr/objave_najave_natjecaji.php?section=onn&param=objave&el=priopcenja&daj=pr20032024